Avís legal

TERMES I CONDICIONS

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’identificació de l’empresa propietària del domini “inturcolectividades.com”:

  • Denominació Social: INTURFOOD RESTAURACIÓN SL
  • CIF: B12427159
  • Domicili social: Avinguda França núm. 183, Ciutat del Transport, 12006, Castelló
  • Telèfon: 964 343 701
  • Correu electrònic: colectividades@intur.com
  • Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: Registre Mercantil de Castelló, Tom 835, Llibre 402 de la secció general, Foli 40, full CS-10994, Inscripció 1ª.

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que faça dels servicis, continguts, enllaços i hipertext inclosos en el present lloc web. “INTURFOOD RESTAURACIÓN SL” no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguen fer del material referit.

Ni “INTURFOOD RESTAURACIÓN SL” ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d’esta web seran responsables de danys, costs, pèrdues o responsabilitats directes ni imprevists indirectes o punitius que es puguen produir per l’accés o ús d’esta web.

“INTURFOOD RESTAURACIÓN SL” no garanteix l’exactitud del material inclòs en esta web. A més a més, “INTURFOOD RESTAURACIÓN SL” no serà responsable dels danys o virus que puguen infectar el seu ordinador o altra propietat seua originats per l’ús o accés a la descàrrega de qualsevol material de la web.

Les reclamacions dels consumidors i usuaris es faran mitjançant comunicació escrita al correu electrònic: colectividades@intur.com.

El consumidor no té dret de desistiment, per ser l’activitat de l’empresa el subministrament de servicis d’allotjament per a fins diferents al de servir de vivenda si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics, tal com s’indica en l’apartat l) de l’article 103 del R.D. Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, text refós de la Llei General dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Copyright
Tot el material audiovisual, marques registrades o qualsevol element subjecte a propietat intel·lectual o industrial inclòs en esta web és propietat de “INTURFOOD RESTAURACIÓN SL” o disposa de dret suficient per al seu ús. La reproducció del material referit només està permesa si és per a ús exclusivament personal i queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada.